Maszynoznawstwo – maszyny i urządzenia dla przemysłu.